top of page

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

Assalamulaikum Warahmatullahi Wabaratuh dan Salam Sejahtera.

 

Alhamdulillah, ucapan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T kerana saya telah diberi peluang untuk menitip sepatah dua kata dalam e-Prosiding Seminar Kebangsaan Pra-Universiti 2022 (6th NPreUS 2019), yang telah dianjurkan oleh Pusat Matrikulasi, Universiti Islam Selangor (UIS) dengan kerjasama Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah (UMS) dan Pusat Pengajian Asasi dan Umum, Universiti Selangor (Unisel).

 

Penganjuran seminar ini merupakan wadah perkongsian serta pelestarian ilmu dalam kalangan ahli akademik. Ia juga telah membuka peluang kepada ahli akademik dan para pembentang untuk mengemukakan pandangan, menunjukkan model pengajaran berkesan atau idea-idea baharu berdasarkan kepakaran yang dimiliki serta berkongsi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kepakaran masing-masing. Saya amat yakin bahawa seminar ini berupaya menganjak paradigma dan membuka minda ahli akademik terutama di dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.

 

Akhir kata, sekalung tahniah dan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah berusaha dan berkerjasama dalam menjayakan seminar ini. Saya berharap agar seminar ini akan dapat diteruskan pada setiap tahun sebagai satu budaya ilmu dalam kalangan ahli akademik demi memperkasakan pendidikan di peringkat pengajian tinggi.

 

Sekian, terima kasih.

Wabillahitaufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 

 

NOR EFFENDY BIN AHMAD SOKRI

Dekan Pusat Matrikulasi

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PEMBELAJARAN BERASASKAN VIDEO YOUTUBE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) PENDIDIKAN ISLAM: KAJIAN DI SEKOLAH MENENGAH SEGAMBUT

Annasaii bin Jamar, Mohd Salihin Hafizi Mohd Fauzi, Mohd Faez Ilias

KONSEP ‘SUMMUM BONUM’: PEMATUHAN ETIKA ISLAM DALAM KALANGAN PENGINAP HOMESTAY PATUH SYARIAH DI SABAH

Suhailah Abdul Muin, Mohd Nor Azan Abdullah , Norcikeyonn Samuni

PLURALISME vs PLURALISME AGAMA

Earnie Elmie binti Hilmi

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) ADOPTION AS A PART OF INTERPERSONAL SKILL DEVELOPMENT

Muhammad Fansuri Mohd Zahari, Nurul Nadirah Zakaria

TINJAUAN POTENSI PEMBANGUNAN SEBUAH PERISIAN KURSUS PENINGKATAN KEMAHIRAN INSANIAH BERTERASKAN ISLAM

Muhamad Hilmee bin Izanee

CONCEPTS OF LITERATURE IN ISLAM AND IN WESTERN TRADITION

Nik Zuraihan Nik Mat Kamil

THE TALE OF THE TWO LANGUAGES: THE QUEST IN UNDERSTANDING STUDENTS TOWARD ORAL COMMUNICATION

Nurul Nazira Binti Hamzah, Nor Ain Binti Manap

MENELITI PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PENDIDIKAN DAN KEMATANGAN POLITIK BELIA

Nor Azlina Endut, Rohaini Amin, Rosfazila Abd. Rahman

KEBERKESANAN KAEDAH PERMAINAN DALAM SUBJEK PRINSIP PERAKAUNAN DI PUSAT MATRIKULASI, KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR (KUIS)

Nur Fadhlina binti Mohamad Zabidey

PENGGUNAAN KEMAHIRAN INSANIAH TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK DALAM MENINGKATKAN MINAT KALANGAN PELAJAR ASASI TEKNOLOGI MAKLUMAT UIS

Nurul Nadirah Zakaria, Muhammad Fansuri Mohd Zahari

PENGARUH BAHASA ARAB KE DALAM BEBERAPA DIALEK SABAH DAN LOGHAT MELAYU SEMENANJUNG

Nor Ain Manap, Rosmah Derak, Noorafini Kassim, Siti Nurul Aisyah Abd Hamid, Nurul Nazirah Hamzah, Noorhazleena Mohd Nor Hazlee

PENGGUNAAN APLIKASI YOUTUBE DI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB UNTUK PENUTUR BUKAN JATI

Nor Effendy b Ahmad Sokri, Muhammad Sirajuddin b Nik Ab Hadi

PENGGUNAAN KAMUS DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB; SATU TINJAUAN DI KALANGAN PELAJAR PUSAT MATRIKULASI KOLEJ UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA SELANGOR

Hakimi Bin Abd Halim, Noor Hazleena Binti Mohd Nor Hazlee

THE KEY DETERMINANT OF SABAH’S YOUTHS TOWARDS THE AGROPRENEURSHIP; ADOPTING INTERNET OF THINGS (IOT) APPLICATIONS, IN THE DIRECTION OF GREEN PRACTICES AND SUSTAINABILITY

Rafidah Nordin, Wong Ling Chai, Azali Saudi C

bottom of page