top of page

Registration Guides

Panduan Pendaftaran

 

MAKLUMAT PENTING BERKAITAN PENDAFTARAN SEMINAR KEPADA SEMUA PEMBENTANG/ PESERTA

 

A. MAKLUMAT UMUM:

 

1. Semua peserta/ pembentang perlu mengisi borang pendaftaran untuk menyertai 6th National Pre-University Seminar 2022 (NPreUS 2022) secara atas talian, dengan mengisi Google Form yang disediakan:

 

PAUTAN UNTUK PENDAFTARAN

https://forms.gle/W8gWvGMHK9WkWLZm9

 

2. Semua peserta/ pembentang perlu mengisi maklumat lengkap peribadi seperti NAMA PENUH, INSTITUSI, dan NOMBOR KAD PENGENALAN/ NOMBOR PASSPORT/ NOMBOR MATRIK (PELAJAR) serta maklumat lengkap yang lain dengan betul bagi tujuan pengumpulan data dan penyediaan sijil digital.

 

3. Semua pembentang DIWAJIBKAN untuk memuatnaik abstrak di Google Form yang disediakan.

Lanjutan Penghantaran Abstrak adalah sebelum atau pada 13.10.2022

 

4. Sebarang pertanyaan berkaitan Pendaftaran boleh dirujuk kepada Pn. Nik Zuraihan Nik Mat Kamil (+60149304980)

 

 

B. MAKLUMAT KHUSUS BERKAITAN KAEDAH BAYARAN:

 

I. KAKITANGAN KUIS:

 

1. Bagi maklumat pembayaran, peserta/pembentang DIWAJIBKAN memuatnaik bukti bayaran penyertaan seminar dalam format JPEG atau PDF (jika membuat pembayaran peribadi).

ATAU

2. Bagi peserta/pembentang yang menyertai seminar menggunakan peruntukan daripada pihak Seksyen Latihan dan Hubungan Industri (SLHI) KUIS, peserta/pembentang perlu memuat turun borang-borang berikut untuk urusan tuntutan bayaran:

a. BORANG PERMOHONAN KURSUS/SEMINAR (AKADEMIK) PIN-5

b. BORANG PENGESAHAN MENGHADIRI KURSUS/ SEMINAR/KONVENSYEN PIN-6

c. BORANG PENILAIAN PROGRAM LATIHAN PIN-4

 

3. Bagi peserta/pembentang KUIS dari Fakulti/ Pusat selain Pusat Matrikulasi, BORANG PERMOHONAN KURSUS/SEMINAR (AKADEMIK) PIN-5 perlu diisi dengan lengkap dan perlu dikemukakan ke Seksyen Latihan & Hubungan Industri (SLHI), Bahagian Pengurusan Insan (BMI) 30 hari sebelum tarikh seminar berlangsung untuk mengelakkan permohonan ditolak.  

 

4. Bagi peserta/pembentang KUIS dari Pusat Matrikulasi, BORANG PERMOHONAN KURSUS/SEMINAR (AKADEMIK) PIN-5 perlu diisi dengan lengkap dan perlu dimuat naik dalam format PDF di pautan yang disediakan sebelum atau pada 20.9.2022 untuk diproses.  

PAUTAN UNTUK PENGHANTARAN BORANG SLHI

https://drive.google.com/drive/folders/1PWtKYrbG0XH8T5_jWrA_NvcWc0mSquVG

 

5. BORANG PENGESAHAN MENGHADIRI KURSUS/ SEMINAR/KONVENSYEN PIN-6 dan BORANG PENILAIAN PROGRAM LATIHAN PIN-4 pula perlu dilengkapkan dan dikemukakan ke SLHI selepas seminar berlangsung.

 

 

II. PESERTA/ PEMBENTANG LUAR:

 

1. Peserta/pembentang DIWAJIBKAN memuatnaik bukti bayaran penyertaan seminar dalam format JPEG atau PDF (jika membuat pembayaran peribadi).

 

ATAU

 

2. Sekiranya institusi peserta/pembentang berdaftar dengan HRDF, peserta/pembentang perlu melengkapkan borang permohonan seminar daripada institusi masing-masing dan pihak institusi perlu melakukan proses seterusnya untuk membuat bayaran kepada pihak KUISCELL SDN. BHD.

 

 

Tamat--

bottom of page